Bureauprofiel

Bureauprofiel

Werkzaamheden

Het zwaartepunt van onze activiteiten ligt in het maken van architectonische ontwerpen voor woningen en utiliteitsbouw, zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie. Daarnaast hebben wij ervaringen met vernieuwende duurzame stedenbouw en milieuadvisering voor de gebouwde omgeving. Verder houden wij ons bezig met concept ontwikkelingen voor gezonde ecologische energie leverende gebouwen.  Verder delen wij onze kennis door advisering op het gebied van duurzaamheid, ecologie, bio-logisch bouwen, C2C en biobased bouwen,  gezonde energiebesparing en gezond binnenklimaat.

Historie

Het bureau is in 1982 opgericht door architect Renz Pijnenborgh. Sindsdien heeft het zich  toegelegd op milieubewust bouwen en ontwerpen.

Werkwijze

Het bureau werkt volledig geautomatiseerd met de nieuwste generatie driedimensionale tekensoftware en DTP applicaties.

Wij werken samen binnen de VIBA kring van specialisten.