Bouwbiologie

Bouwbio-logie

Bio-logisch bouwen betekent zodanig bouwen dat de natuurlijke omstandigheden, zoals die in het open veld heersen, zo min mogelijk verstoord worden. Dat betekend dat we ons moeten beschermen tegen weer en wind zonder ons af te sluiten van terrestrische en kosmische invloeden. Daarbij gaan we er van uit dat wij als mens geëvolueerd zijn tot wat we nu zijn, onder deze natuurlijke invloeden. In onze huidige tijd voeren we in versneld tempo allerlei invloeden toe welke evolutionair niet bij te houden zijn en dus tot onbehagen en ziektes leiden. We moeten hier denken aan invloeden door chemische stoffen en invloeden door lang en kortgolvige stralingen van radioactiviteit en elektro-magnetisme. In bio-logische gebouwde gebouwen voelen mensen zich prettig zonder precies te kunnen duiden waarom.

Vanzelf sprekend gaan we uit van harmonische verhoudingen omdat we die als mens als prettig ervaren, evenals natuurlijke niet milieubelastende materialen, Biobased volgens het Cradle to Cradle principe (C2C)

Energie gaat steeds schaarser en dus duurder worden, maar het is vandaag de dag mogelijk en betaalbaar om in de eigen energie behoefte te voorzien. (zie ACTUEEL- Brabantwoning)

Wij ontwerpen al 9 jaar gezonde bio-logische energie nul huizen die volledig in de eigen energie behoefte voorzien, op dit moment zelfs in de sociale huursector , wat uniek is voor Nederland.

Zie ook:

25 punten lijst

Richtlijnen