Innovatie

Innovatie

Groendaken

Bij het ontwikkelen van het CPO bewoners participatieproject MW2 (Mens en Milieuvriendelijk Wonen en Werken) in ‘s-Hertogenbosch kwam de wens naar voren om grasdaken toe te passen. Omdat er geen systeem op de Nederlandse markt was, is met kennis uit Duitsland een eigen systeem ontwikkeld in samenwerking met een dakdekker en hovenier. Dit resulteerde in de eerste grasdaken op het MW2 project in Den Bosch in 1987. Hieruit ontstond de firma EKOGRAS dakbegroeiïng te Zaltbommel. Inmiddels zijn er meerdere aanbieders van vegetatiedaken op de Nederlandse markt en begint het fenomeen vegetatiedak gemeengoed te worden, vooral de vetplantenvegetaties. Waarom vegetatiedaken? Het is de meest ecologische oplossing voor platte daken, en een zeer ecologische oplossing voor schuine daken tot 25º dakhelling. Het dak is opgebouwd uit EPDM prefab rubber membraan met minimaal 8 cm drainerend substraat en + 25 vetplanten soorten.

Het is koel in de zomer en warm in de winter. Flora en fauna op het dak dragen bij aan een goed microklimaat, vooral in stedelijk gebied. Het is geluidsisolerend. Het vangt vuil en stof op. Het is beloopbaar zonder de dakbedekking te beschadigen. Het is mooi om op uit te kijken. De levensduur van dit systeem is meer dan 50 jaar.

Groendak

 Gezonde stralingswarmte

Bij gebrek aan een gezond verwarmings systeem in Nederland heeft Renz Pijnenborgh begin jaren 90 ism de Kalkzandsteen industrie en WTH vloerverwarming een wandverwarmings systeem ontwikkeld, de nu geheten klimaatwand van Xella.

zie    http://www.xellamagazine.nl/show/project-silka/       

Stroomloze Koele Kast 

Stroomloze Koele Kast

p4-arcp3-arcp1-arcp2-arc

Ontwikkeling tochtvrije natuurlijke ventilatie toevoer

4a A3 gordijnkoof